top of page

Wat is bioresonantie

Bioresonantie wat is het en waarom kan het jou inzicht geven over jouw gezondheid?

Bioresonantie is gebaseerd op het feit dat elke cel in ons lichaam trilt op een bepaalde frequentie; op een bepaald ritme. Je kan het vergelijken met je hartslag, maar dan op celniveau. In ons lichaam hebben vele cellen zich gedifferentieerd en zijn uitgegroeid tot specifieke cellen: spiercellen, botcellen, cellen die jouw lever vormen, huidcellen,… Ze hebben elk hun eigen functie en zo hebben ze ook elk hun eigen frequentie; hun eigen ritme.

Dat je deze trillingen op verschillende frequenties kan meten, is niet nieuw. De wetenschapper die dit tegenspreekt, is mijns inziens, zijn titel niet waardig. Einstein omschreef het als: “Everything is energy.” En wat is energie anders dan trilling? Hij maakte zelf de link naar geneeskunde: “Future medecine will be the medicine of frequencies.”. En hij is lang niet de enige wetenschapper met naam die het zo verwoordde; Tesla zei het met de volgende woorden: “If you wish to understand the universe, think in terms of energy, frequency and vibration.”

Onze lichaamscellen trillen op bepaalde frequenties, niet alleen door hoe ze gevormd zijn, maar ook door wat er in en om ons gebeurt. Ben je ziek dan hoeft het je niet te verbazen dat (sommige) delen van je lichaam op lagere frequentie komen te staan dan wanneer je gezond bent. Zo spelen ook emoties een rol: neerslachtige emoties staan gelijk met lagere frequenties; they pull you down!

In de wereld rondom ons trilt alles eveneens; allemaal signalen die ons lichaam binnenkrijgt: 4 miljoen signalen per seconde! Slechts een fractie (2000 signalen per seconde) van deze overweldigende hoeveelheid aan signalen kan door ons bewustzijn verwerkt en geïnterpreteerd worden. Wat er met die andere prikkels, die andere signalen, die andere trillingen die ons lichaam binnenkrijgt gebeurt? Die gaan naar ons onderbewustzijn. En hoe sterker onze emotie op het moment, des te sterker zullen deze signalen ‘opgeslagen’ worden in ons onderbewustzijn. Hier zijn het de psycho-analysten die mij ongetwijfeld zullen bijstaan: heb je in het verleden iets onaangenaams/traumatisch meegemaakt, dan zullen alle signalen die jouw onderbewustzijn op dat moment binnenkreeg daarmee geassocieerd worden. Omgekeerd zal je daardoor bij het onbewust herkennen van één van die signalen later (soms jaren later),   onmiddellijk een negatief gevoel geven omwille van de koppeling aan de traumatische ervaring. Zo kan een geur – bovendien het enige zintuig dat rechtstreeks contact maakt met het onderbewustzijn en niet via het bewustzijn gaat – jou in geen tijd terug katapulteren naar lang vergeten gebeurtenissen.

Aangezien trillingen zo talrijk en snel zijn (4 miljoen per seconde), maar ook boordevol informatie zitten, is de integrale geneeskunde op zoek gegaan naar een technische oplossing om deze te kunnen meten en dat is wat we bioresonantie noemen. Een bioresonantiescanner heeft als voordeel dat het in enkele minuten tijd, super veel signalen met elk een verschillende frequentie naar jouw lichaam kan sturen (bovendien volledig pijnloos, je moet enkel een klein toestelletje vasthouden) en vervolgens registreert hoe jouw lichaam hierop reageert. Met vragen en gewoon onderzoeken alleen kan je nooit evenveel informatie vergaren. Bovendien levert het niet enkel informatie over ons fysiek lichaam en ons bewustzijn, maar ook van ons onderbewustzijn, van onze emoties en mentale toestand.

Is dit eigen aan aromatherapie? Neen, ook andere holistische benaderingen gebruiken deze techniek o.a. acupuncturisten. De bioresonantiescanners waarmee ik werk hebben het voordeel dat ze het resultaat van de meting onmiddellijk koppelen aan een advies. Dat kan op een heel eenvoudige manier: komt er uit de meting van de scanner als resultaat dat bvb frequentie x niet in evenwicht is, dan zoekt het systeem (app op mobiele telefoon of pc) gewoon op welke essentiële olie of welk voedingssupplement met die trilling overeenkomt en dus weer balans kan brengen.

 

Wist je dat essentiële oliën op een hogere frequentie trillen dan ons lichaam en dat dat de kracht is waarmee ze onze gezondheid zo efficiënt kunnen ondersteunen?

bottom of page